Der er skrevet mange artikler om, hvorfor det er svært at lære dansk – og det skal der blive ved med at komme artikler om, så udefrastående, kommende forstående og danskere generelt kan få en forståelse for, hvorfor det er så svært at lære dansk.

Der udbydes utroligt mange kurser i både udlandet og specielt herhjemme i lille Danmark med henblik på at lære dansk, og der er mange om buddet, og siden sproget er så svært at lære – selv for folk, der vokser op med det – kan det være svært at finde de rette.

Vi vil dog mene, de rette findes i form af Fegu-Hellerup.dk, som du kan besøge via dette link: lær dansk.

Forskning har vist, at danske babyer er nogle af de sidste, der tilegner sig sproget, og hvordan kan det så være?

Jo, for der er skrevet mange artikler omkring det med undtagelser i grammatikken og videre med kongruens og samlet helhedsforståelse for sproget.

Men her taler vi om det skrevne sprog, for så er det en helt anden ting med det talte sprog.

Du kan bare forsøge at læse denne artikel højt og være ærlig overfor dig selv, hvor meget én til én sammenhæng der er mellem, hvilke bogstavsammensætninger man giver de forskellige ord kontra, hvordan man udtaler dem.

Hvis vi skulle skrive sproget, som vi talte det, ville vi have svært ved at afkode det lige med det samme, men det ville passe bedre sammen med, hvordan vi forsøger at sige det.

Vi er bare oplært med en måde, som tingene skal skrives på, og så er det vedtaget, at man udtaler tingene, som man lærer dem derefter.

Og selv i lille Danmark har vi mange dialekter, som gør det endnu sværere at afkode, hvad der menes med de forskellige måder, vi vælger at benytte det danske sprog.