Få bugt med alkoholisme – vælg en professionel alkoholbehandling

15 January 2020
Astrid Pedersen

editorial

Alkoholisme er et folkesundhedsmæssigt problem, som desværre er i stigning herhjemme. Mange hundrede tusind mennesker skønnes at leve med et alkoholmisbrug, som er direkte skadeligt for helbredet, og som kræver professionel behandling. Men hvornår er man alkoholiker – og hvad kan man gøre for at komme ud af den ødelæggende afhængighed?

Er jeg alkoholiker?

Når du ikke længere føler, at du kan fungere i hverdagen uden et vist kvantum alkohol i blodet, lider du højst sandsynligt af alkoholisme. Et alkoholmisbrug, som pågår over en længere periode, vil med tiden udøve så store skader på systemet, at det kan tage lang tid at komme tilbage til livet.

Mange af de skader, du pådrager dine indre organer og din hjerne, kan desværre vise sig at være uoprettelige. Men med den rette behandling kan du komme til at føre et normalt liv uden misbrug og afhængighed. Det kræver dog en indsats fra din side – og en professionel alkoholbehandling på et misbrugscenter.

Hvordan foregår en effektiv alkoholbehandling?

Hvis du vil være sikker på at få en alkoholbehandling, som har langsigtet effekt, bør du vælge en professionel behandling på et anerkendt misbrugscenter.

Ideelt set vælger du et center, som benytter den såkaldte Minnesota kur i sit behandlingsforløb. Minnesota kuren er en kombination af det kendte 12 trins program, udviklet af Anonyme Alkoholikere, og så evidensbaseret terapi. Med Minnesota kuren opnås en temmelig høj succesrate med et lavt tilbagefald.

Alkoholbehandling baseret på Minnesota kuren er effektiv, idet den inddrager hele den misbrugsramtes livsverden, og i øvrigt strækker sig ud over det egentlige behandlingsforløb. Målet er at forsyne den misbrugsramte med et solidt fundament og de rette redskaber til at kunne bygge sin tilværelse op på ny – og holde sig fra de våde varer resten af livet.

Du kan få mere information og behandling af alkoholisme på behandlingscentersoebypark.dk

More articles